Wie en wat zijn we?

Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

Webdesign:  

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Geschiedenis


De Voedselbank Zutphen is sinds eind 2005 actief. Vlak voor Kerstmis werd een onofficiële start gemaakt door het uitreiken van een twintigtal voedsel-pakketten. Begin 2006 werd de Stichting Voedselbank Zutphen 'De Eetketen' opgericht en sindsdien worden er wekelijks voedselpakketten verstrekt.

In dezelfde periode werd de landelijke koepel-organisatie 'Voedselbanken Nederland' gevormd. Nederland is opgedeeld in acht regio's, waarbij in iedere regio een grotere Voedselbank is aangewezen om te fungeren als regionaal verdeelcentrum. De Voedselbank Zutphen maakt deel uit van de regio Salland & Twente en ontvangt voedsel vanuit de regionale Voedselbank in Deventer.

Werkwijze


Wij stellen ons politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verrichten onze werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon en solidariteit en het tegengaan van verspilling. Het streven is onszelf overbodig te maken.

De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedsel-schenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.).

Medewerkers en bestuur


De Voedselbank Zutphen is een non-profit organisatie en werkt op alle niveaus met vrijwilligers. In totaal zijn er ongeveer 65 medewerkers actief. Zij zetten zich onder andere in door het ophalen van voedsel, het inpakken en uitdelen van de voedselpakketten en het werven van fondsen.


Het bestuur van de Voedselbank Zutphen is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Gert Vrieze

Vice-voorzitter: Ernst van der Vlist

Secretariaat: Gonnie Bouwman

Penningmeester: Ernst van der Vlist

Leden: Ruud Woordes en Jaap Koning

Voedsel


De Voedselbank Zutphen beschikt over twee aanvoerstromen van voedingsmiddelen:

  1. Wekelijkse aanvoer vanuit de regionale Voedselbank in Deventer.
  2. Wekelijkse aanvoer vanuit Zutphen en omstreken via bijvoorbeeld
     bakkers, volkstuinen, supermarkten en particulieren.


De omvang, samenstelling en kwaliteit van de voedsel-pakketten wisselen per week en zijn afhankelijk van het aanbod door bedrijven en particulieren en van het seizoen.

Ook zijn er vele hartverwarmende initiatieven om de Voedselbank te steunen met geld en goederen.

 

Een greep uit de steun:

Werkgebied


Het werkgebied van de Voedselbank bestaat uit de regio Zutphen. Naast het uitgiftepunt aan de Hermesweg 17a in Zutphen is er ook een uitgiftepunt in Lochem in de Burgemeester Leenstraat 25, een uitgiftepunt in Brummen op het Limburg van Stirumplein 5 en in Eerbeek op de Derickxkamp 2a.

Cliënten


De vraag naar voedselpakketten van de Voedselbank Zutphen is sinds de start in 2005 snel gestegen. We begonnen met 20 pakketten per week, maar we leveren anno 2018 elke week een voedselpakket aan 142 huishoudens. We bedienen daarmee nu zo’n 350 mensen, waaronder 125 kinderen jonger dan 18 jaar. We verwachten dat dit aantal nog verder zal toenemen.

Lees hier persoonlijke verhalen van onze klanten.