Klant worden

Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

Webdesign:  

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Hoe word ik klant bij de Voedselbank?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


U komt in aanmerking voor een voedselpakket als u voldoet aan het criterium dat u, na aftrek van vaste lasten, moet rondkomen van een leefgeld van € 215,- per maand of lager. Dit is het bedrag voor 1 persoon. Voor elke extra volwassene in een gezin komt er € 85,- bij. Voor elk kind tot en met 17 jaar komt er € 85,- bij. Het inkomen van inwonende kinderen boven en onder 18 jaar moet u ook opgeven.


Vaste lasten

Alle vaste lasten (bijvoorbeeld huur, verzekeringen, ziektekosten, belastingen, energie en water) mag u aftrekken. Alleen min of meer noodzakelijk gemaakte schulden komen voor aftrek in aanmerking. Belastingkortingen (bijvoorbeeld alleenstaande-ouder-korting) en kinderbijslag tellen niet mee.


Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket, hanteert de Voedselbank een aantal criteria die vastgesteld zijn door de Stichting Voedselbank Nederland. Uitgangspunt is het bedrag dat overblijft als leefgeld. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat overblijft na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water en licht, verzekeringen en eventuele schuldsanering.


Bedragen per 1 januari 2018:


U komt in aanmerking voor een pakket als er aan leefgeld totaal per maand minder overblijft dan het bedrag uit de volgende tabel:
Per huishouden wordt slechts 1 pakket verstrekt. De grootte van het voedselpakket wordt bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Elke 3 maanden / halfjaar wordt opnieuw bekeken of u nog voldoet aan de voorwaarden en of u al in staat bent zonder hulp van de Voedselbank verder te gaan. U kunt maximaal 3 jaar klant zijn van de Voedselbank.


Klik voor een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden op: Toekenningscriteria per 1-1-2018


Lees verder op de volgende pagina wat je moet doen om klant te worden >>>

Kinderen

Alleenstaande

Echtpaar

0

€ 215.-

€ 300.-

1

€ 300.-

€ 385.-

2

€ 385.-

€ 470.-

3

€ 470.-

€ 555.-

4

€ 555.-

€ 640.-

5

€ 640.-

€ 725.-

 Behalve echtparen komen ook 2 volwassenen die samenleven / de  voordeur delen  in aanmerking voor een voedselpakket - als ze aan de toetsingscriteria voldoen.