Home

Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

Webdesign:  

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Doelstelling


De Voedselbank Zutphen wil een bijdrage leveren aan het verzachten van (verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. Ook stellen wij ons ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere bewustwording binnen de Zutphense samenleving met betrekking tot armoede en armoede-bestrijding. De Voedselbank Zutphen is een ANBI gecertificeerde instelling. (Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting).

Beleidsplan


De Voedselbank stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht de werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon, solidariteit en het tegengaan van verspilling. Het streven is onszelf overbodig te maken.

De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.).


De Voedselbank verstrekt aan zowel vrijwilligers als bestuur geen enkele beloning, alles is gebaseerd op uitsluitend vrijwilligerswerk.

Hartelijk welkom op de website van de Voedselbank

Op deze website vindt u allerlei informatie over de Zutphense Voedselbank.   Klik op een van de onderstaande woorden voor een snelle toegang  tot die pagina’s.  . Voorwaarden  Aanvraagformulier  Voedsel brengen   Sponsor worden

Voedselveiligheid, een  belangrijk onderwerp


De Voedselbank heeft het onderwerp ‘voedselveiligheid’ hoog in het vaandel staan. Wij als vrijwilligers helpen mensen die het financieel tijdelijk moeilijk hebben. Vaak is deze groep mensen niet in staat om dagelijks de juiste hoeveelheid verantwoorde voedingsstoffen binnen te krijgen en daardoor is hun gezondheid soms  in het geding.

De voeding die Voedselbank wekelijks ontvangt en uitgeeft, is vaak voeding waarvan de houdbaarheidsdatum binnenkort verloopt. Zorg en oplettendheid van onze medewerkers voor de voedselwaren is daarom van cruciaal belang. De leveranciers waar wij onze goederen halen, stellen hoge eisen aan het vervoer, de opslag en de uitgifte van voeding. Een goede koeling tijdens het transport, in de opslag en bij de uitgifte is een voorwaarde. De Voedselbank Zutphen beschikt over de daarvoor nodige koel- en diepvriescapaciteit (gesponsord door de RABO-bank). Gekoeld transporteren is ook goed geregeld.
In samenwerking  met de Voedsel-  en Waren Autoriteit (VWA) wordt er verantwoord gewerkt. Onze medewerkers wordt sterk geadviseerd een cursus voedselveiligheid te volgen. Het certificaat van bekwaamheid geeft aan dat onze medewerkers met goed gevolg deze cursus hebben afgesloten en bevoegd zijn om met voeding om te gaan. Op deze manier waarborgt de Voedselbank de veiligheid van de verstrekte voeding.

In 2018 komen mensen eerder in aanmerking voor hulp van de Voedselbank


Het normbedrag (hoeveel je na aftrek van de vaste uitgaven nog te besteden hebt) gaat omhoog. Mocht je in 2017 voor bijvoorbeeld een eenpersoons-huishouden nog maar maximaal € 200.- te besteden hebben, voor 2018 mag dat

€ 215.- zijn. De reden voor deze ruimere norm is dat er rekening wordt gehouden met meer uitgavenposten. Dat geeft dus een beter beeld van een gezin in 2018. Bovendien is er meer voedsel nu de Voedselbanken beter voldoen aan de eisen van voedselveiligheid. De supermarkten doneren als gevolg daarvan meer producten.

Waarschuwing voor nepcollectanten


Mensen die niets met de Voedselbank te maken hebben gaan in Zutphen en omstreken de deuren langs om te collecteren. Dat blijkt uit telefoontjes die de Voedselbank heeft gekregen. De Voedselbank gaat nooit collecteren maar werft op andere manieren fondsen. Geef dus geen geld, maar bel de politie om deze oplichters te kunnen betrappen.

Rondkomen in Lochem: check waar je recht op hebt!


De gemeente Lochem heeft verschillende regelingen voor ondersteuning aan inwoners die weinig te besteden hebben. Veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne ‘Rondkomen in Lochem’ willen we hierin verandering brengen. Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt u checken of er een regeling is waarvoor u in aanmerking komt.                  

>>> Lees hier meer