Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

Webdesign:  

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Traktaties voor meer kinderen

Vanaf februari 2017 krijgen meer kinderen een verjaardagsdoos van de Stichting Jarige Job. De stichting breidt de leeftijdsgrens uit naar alle kinderen tot en met achttien jaar. Tot nu toe kregen alleen kinderen van vier tot en met twaalf jaar een doos. Veertig procent van alle verjaardagsdozen van Jarige Job gaat naar de gezinnen die bij de Voedselbank zijn aangesloten.


Geen gegronde klachten over Voedselbanken

De Voedselbanken in ons land doen het goed volgens de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit.

In 2017 kwamen er zeven klachten binnen. Nader onderzoek maakte duidelijk dat de klachten ongegrond waren.

Nieuws

Rondkomen in Lochem:

Check waar je recht op hebt!


De gemeente Lochem heeft verschillende regelingen voor ondersteuning aan inwoners die weinig te besteden hebben. Veel mensen die dit geld goed kunnen gebruiken, zijn hiervan niet op de hoogte. Met de campagne ‘Rondkomen in Lochem’ willen we hierin verandering brengen. Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt u checken of er een regeling is waarvoor u in aanmerking komt.


Er is er een speciale rekentool ontwikkeld waarmee u kunt zien welke regelingen er zijn. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl vindt u ook meer informatie over organisaties als het Budget Advies Centrum (B€L), Stichting Leergeld of bijvoorbeeld de Voedselbank. Zijn er ook schulden? Dan zijn er verschillende mogelijkheden om mensen te helpen.


Voor wie?

Iedereen die een laag inkomen heeft of weinig te besteden als gevolg van schulden, komt mogelijk in aanmerking voor een of meer regelingen. Bijvoorbeeld voor een computer voor school, een bijdrage voor de sportclub of voor net dat extraatje om mee te kunnen doen. Wethouder Ingrid de Pagter: “We willen er zo voor zorgen dat iedereen in de gemeente krijgt waar hij of zij recht op heeft en mee kan doen in de samenleving.”


Afhankelijk van persoonlijke situatie

Of u gebruik kunt maken van een regeling of voorziening, hangt af van uw persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met uw leeftijd, of u samenwoont of kinderen heeft. Het inkomen mag niet te hoog zijn en soms wordt ook gekeken naar het vermogen. Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis.  Op www.checkwaarjerechtophebt.nl vindt u alle informatie over de mogelijkheden.


Hulp nodig?

Vanzelfsprekend kunt u altijd een gesprek vragen bij de gemeente. Bellen of langskomen in het gemeentehuis in Lochem kan op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur via (0573) 28 92 22.

Nieuwe vestiging Voedselbank opent op 9 maart 2018


Het is bijna zover! Op 23 februari is de laatste uitgifte van voedselpakketten aan de Groenmarkt. Een memorabel moment! Op 9 maart is dan de eerstvolgende uitgifte. Dat betekent dat we een week overslaan. Ook de locaties Lochem, Eerbeek en Brummen zijn op 2 maart dicht. De klanten krijgen daarom de komende weken extra producten mee. Ze worden over de gang van zaken goed geïnformeerd. Vanaf 2 februari krijgt elke klant een verhuisbericht mee.


De huidige en toekomstige eigenaar van ons vertrouwde pand aan de Groenmarkt hebben ons uitstel gegeven tot 1 maart om te verhuizen. Aanvankelijk zouden we een maand eerder overgaan. Het huurcontract van de vestiging aan de Hermesweg,nummer 17a, is inmiddels getekend. Enige zaken worden nog door de huurbaas geregeld, zoals het plaatsen van een wand en een extra elektriciteits-meter. In de hal komen portakabins die gaan fungeren als kantine en kantoor. Deze portakabins kunnen nog wel een verfje wel gebruiken.


De verhuizing heeft plaats op zaterdag 24 februari.In de week daar aan voorafgaand en na de voedsel-uitgifte op 23 februari moet er nog veel werk worden verricht aan de Groenmarkt. Daar hebben we zeker nog vrijwillige handen voor nodig. Stellingen moeten bijvoorbeeld leeg en ontmanteld.


Dus: Op 23 februari is de laatste uitgifte vanaf de Groenmarkt. Op 2 maart gaan we geen pakketten uitdelen, ook niet in de uitgiftepunten Lochem, Eerbeek en Brummen. Op 9 maart 2018 is de eerste uitgifte vanaf het nieuwe adres.                                                                                                                                                    27-01-2018

Kerk en supermarkt samen actief voor Voedselbank


Plus supermarkt houdt elk jaar een landelijke spaarzegelactie. De klant spaart voor een boodschappenpakket óf deponeert de zegels in de ‘goede doelendoos’. Al sinds de start van deze actie schenkt Plus Cornelis de opbrengst aan Voedselbank Zutphen. Dit jaar mocht de Voedselbank maar liefst 131 pakketten in ontvangst nemen. De drijvende kracht achter de actie blijft echter onopgemerkt…

Dit typeert en siert Lucia Doornbos, bestuurslid van de geloofsgemeenschap H. Joseph en al acht jaar actief vanuit de diaconie. Haar motto ‘omzien naar elkaar’ sluit perfect aan bij dat van de Voedselbanken Nederland: oog voor voedsel, hart voor mensen. In de kerk zijn permanent een winkelkar voor inzameling van producten en een mandje voor giften aanwezig. Samen met haar echtgenoot Jan zorgt Lucia voor de persoonlijke aflevering van de ingezamelde en gekochte producten.

Lucia is bescheiden én gedreven. Deze eigenschappen komen goed van pas, want ze is inmiddels een graag geziene gast bij Plus Cornelis en Albert Heijn in Lochem. Dankzij dit goede contact gaat sinds 1 januari de opbrengst van de emballage-bonnen ook naar Voedselbank Zutphen.

Lucia en Jan Doornbos

AH Warnsveld heeft tot en met zondag 25 maart 2018 een paasactie voor onze voedselbank.
Ze hebben een prachtige opstelling midden in de winkel met veel producten. Enthousiast personeel neemt de gekochte producten aan.