Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

webdesign: www.eithward.nl

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Wat moet je verder  doen om klant te worden?


Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voedselpakket moet u de volgende stappen nemen:

In Zutphen
Haal een aanvraagformulier op bij de Voedselbank Zutphen Groenmarkt 14a op vrijdagmorgen tussen 11.15 - 13.00 uur. Of download het formulier
hier en de toelichting hier.

In Brummen
Haal een aanvraagformulier op vrijdagmorgen tussen 11.45 - 12.30 uur bij het uitgiftepunt van de Voedselbank in Brummen op het adres: Limburg Stirumplein 5 - 6971 CE Brummen. Of download het formulier hier en de toelichting hier.

In Eerbeek
Haal een aanvraagformulier op vrijdagmorgen tussen 12.15 - 13.00 uur in Eerbeek in het Tjark Rikscentrum aan de Derickxkamp nr 2a. Of download het formulier hier en de toelichting hier.

In Lochem
Haal een aanvraagformulier op vrijdagmorgen tussen 11.15 - 12.15 uur in Lochem op het adres Burgemeester Leenstraat 25, 7242 AA Lochem. Of download het formulier hier en de toelichting hier.

Vervolgens geldt voor alle plaatsen:

  1. Vul het formulier in.
  2. Maak een kopie van uw bank- en/of girorekening afschriften van de laatste maand.
  3. Maak kopie(en) van uw laatste jaaropgave(n) waaruit uw totaal-inkomen blijkt.

Als u in Brummen of Eerbeek woont:
Meld u bij het Bac in Brummen. (0575) 561988 of bij
info@welzijnbrummen.nl

Als u in Lochem woont:   

Meld u persoonlijk bij het gebiedsteam in Lochem. U kunt hiervoor op maandag en donderdag tussen 8:30 uur en 10:00 uur terecht op het spreekuur aan de Nieuwstad nr. 5 in Lochem. U kunt ze bellen via het tel.nr. 0573-289380. Spreek eventueel de voicemail in als u geen gehoor krijgt. Ze bellen u dan terug.  

U kunt zich ook per e-mail aanmelden via het mailadres: info@gtlochem.nl.


Voor iedereen:

Stuur alles op naar Postbus 4058, 7200 BB te Zutphen. Een medewerker van de Voedselbank controleert de juistheid van de gegevens op het formulier aan de hand van de meegestuurde documenten.


PRIVACY VERKLARING
De Stichting Voedselbank Zutphen De Eetketen respecteert de privacy van de door de aanvrager verstrekte gegevens. De Eetketen geeft de vastgelegde gegevens niet ter beschikking of inzage van derden tenzij wettelijk daartoe verplicht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van en in overeenstemming met het realiseren van de doelstellingen van de Voedselbank. Door het aanvraagformulier voor ondersteuning door de Voedselbank te tekenen geeft u toestemming tot inzage.


Verdere procedure


Na ontvangst van het aanvraagformulier nemen we contact met u op voor een intakegesprek bij de Voedselbank. Na dit gesprek wordt de aanvraag ingediend en u krijgt dan binnen twee weken schriftelijk bericht. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, staat in de brief een nummer vermeld. Dit nummer hebt u nodig bij het afhalen van het pakket.


In de Voedselbank in Zutphen staan rijen tafels waarop de voedselpakketten klaar staan. In iedere rij staat een medewerker om de pakketten uit te delen. U moet zelf boodschappentassen meenemen om de producten in te kunnen pakken.

De steunpunten in Lochem, Brummen en Eerbeek zijn kleinschaliger, hier staan de pakketten in dozen klaar op een tafel. Iedere vrijdag is hier een medewerker van de Voedselbank Zutphen aanwezig.


Wanneer u in aanmerking komt voor een voedselpakket dient u zelf boodschappentassen mee te nemen en u dient zich de eerste keer te kunnen identificeren.


Als u niet kunt komen, moet u uiterlijk op de dag zelf voor 09.00 uur bellen met ons mobiele nummer:
06-146 146 30 of dit - liever nog - de week van tevoren melden. Als u drie keer niet geweest bent zonder opgaaf van reden, verwijderen we u van de lijst.

Lees op de volgende pagina wat verder de spelregels zijn >>>