Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

webdesign: www.eithward.nl

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

Hoe word ik klant bij de Voedselbank?

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?


De voedselpakketten zijn bestemd voor mensen die in grote armoede leven. Ondanks de sociale voorzieningen in ons land is het duidelijk dat bepaalde groepen een extra ondersteuning hard nodig hebben. Het voedselpakket is bedoeld als tijdelijke ondersteuning. Meestal kan de duur van die ondersteuning niet van te voren worden aangegeven. Het hangt namelijk af van de situatie waarin de aanvrager verkeert.


Om vast te stellen wie in aanmerking komt voor een wekelijks voedselpakket, hanteert de Voedselbank een aantal criteria die vastgesteld zijn door de Stichting Voedselbank Nederland. Uitgangspunt is het bedrag dat overblijft als leefgeld. Hiermee wordt het bedrag bedoeld dat overblijft na aftrek van vaste lasten als huur, gas, water en licht, verzekeringen en eventuele schuldsanering.


Bedragen per 1 januari 2017:


U komt in aanmerking voor een voedselpakket als er aan leefgeld totaal per maand minder overblijft dan het bedrag uit de volgende formule:


Basisbedrag per huishouden: € 120,-. + per persoon: € 80,-.  De normbedragen worden dan in de navolgende situaties:


1 persoon 200 euro

2 volwassenen 280 euro

1 volwassene en 1 kind 280 euro

1 volwassene en 2 kinderen 360 euro

2 volwassenen en 2 kinderen 440 euro

1 volwassene en 3 kinderen 440 euro


Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. Wanneer uw huishouden bestaat uit tenminste drie personen komt u in aanmerking voor een tweede pakket.


Elke 3 maanden / halfjaar wordt opnieuw bekeken of u nog voldoet aan de voorwaarden en of u al in staat bent zonder hulp van de Voedselbank verder te gaan. U kunt ten hoogste 3 jaar deelnemen aan de Voedselbank.


Klik voor een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden op: Toekenningscriteria per 1-1-2018


Lees verder op de volgende pagina wat je moet doen om klant te worden >>>