Voedselbank ‘De Eetketen’
Tel. 06-14614630
voedselbankzutphen@gmail.com
www.voedselbankzutphen.nl

webdesign: www.eithward.nl

Inschrijving KvK nr.08142791

Rek.nr: NL91 INGB 0001 4689 99

 t.n.v. Stichting.Voedselbank Zutphen


RSIN-nummer 8168.52.108

De Voedselbank is een vrijwilligersorganisatie


De Voedselbank werkt op alle niveaus met vrijwilligers. Dat betekent dat zowel enkele initiatiefnemers als de vrijwilligers van het tweede uur een gedeelte van hun vrije tijd besteden aan de Voedselbank.

Het uitvoerende werk wordt verricht in enkele werkgroepen voor onder andere transport, inpakken en uitdelen van de pakketten en public relations.

Doelstelling


De Voedselbank Zutphen wil een bijdrage leveren aan het verzachten van (verborgen) armoede en verspilling tegengaan. Zij doet dat door kwalitatief goede voedingsmiddelen in te zamelen en vervolgens iedere vrijdag uit te delen aan huishoudens die in grote armoede leven. Ook stellen wij ons ten doel een bijdrage te leveren aan een verdere bewustwording binnen de Zutphense samenleving met betrekking tot armoede en armoede-bestrijding. De Voedselbank Zutphen is een ANBI gecertificeerde instelling. (Uw giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting).

Beleidsplan


De Voedselbank stelt zich politiek en levensbeschouwelijk neutraal op en verricht de werkzaamheden vanuit de grondgedachte van onderling hulpbetoon, solidariteit en het tegengaan van verspilling. Het streven is onszelf overbodig te maken.

De Voedselbank is voor het functioneren volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, voedselschenkingen door bedrijven en particulieren en giften van bedrijven, particulieren en maatschappelijke hulpverleningsorganisaties (kerken, serviceclubs, particuliere stichtingen met sociale doelstellingen e.d.).


De Voedselbank verstrekt aan zowel vrijwilligers als bestuur geen enkele beloning, alles is gebaseerd op uitsluitend vrijwilligerswerk.

Hartelijk welkom op de website van de Voedselbank

Op deze website vindt u allerlei informatie over de Zutphense Voedselbank ‘De Eetketen’.   Klik op een van de onderstaande woorden voor een snelle toegang tot die pagina’s.  . Voorwaarden  Aanvraagformulier  Voedsel brengen   Sponsor worden

Voedselveiligheid, een  belangrijk onderwerp


De Voedselbank heeft het onderwerp ‘voedselveiligheid’ hoog in het vaandel staan. Wij als vrijwilligers helpen mensen die het financieel tijdelijk moeilijk hebben. Vaak is deze groep mensen niet in staat om dagelijks de juiste hoeveelheid verantwoorde voedingsstoffen binnen te krijgen en daardoor is hun gezondheid soms  in het geding.

De voeding die Voedselbank wekelijks ontvangt en uitgeeft, is vaak voeding waarvan de houdbaarheidsdatum binnenkort verloopt. Zorg en oplettendheid van onze medewerkers voor de voedselwaren is daarom van cruciaal belang. De leveranciers waar wij onze goederen halen, stellen hoge eisen aan het vervoer, de opslag en de uitgifte van voeding. Een goede koeling tijdens het transport, in de opslag en bij de uitgifte is een voorwaarde. De Voedselbank Zutphen beschikt over de daarvoor nodige koel- en diepvriescapaciteit (gesponsord door de RABO-bank). Gekoeld transporteren is ook goed geregeld.
In samenwerking  met de Voedsel-  en Waren Autoriteit (VWA) wordt er verantwoord gewerkt. Onze medewerkers wordt sterk geadviseerd een cursus voedselveiligheid te volgen. Het certificaat van bekwaamheid geeft aan dat onze medewerkers met goed gevolg deze cursus hebben afgesloten en bevoegd zijn om met voeding om te gaan. Op deze manier waarborgt de Voedselbank de veiligheid van de verstrekte voeding.

VACATURES - VACATURES - VACATURES - VACATURES - VACATURES


We zijn dringend op zoek naar versterking voor onze broodploeg.

Dat betekent 1 x per 3 weken op de donderdag tussen 17.00 en 18.30 brood halen bij de bakkers in Zutphen,


We zoeken iemand die 1 x per 2 weken op de vrijdagochtend koffie wil zetten voor onze vrijwilligers en de personeelsruimte wil schoon maken.


We zoeken mensen die incidenteel iets voor ons willen doen, zoals bijvoorbeeld helpen bij een supermarkt-actie.


Inlichtingen via onze mail: voedselbankzutphen@gmail.com

of via ons telefoonnummer 06 146 146 30.